logo
• Úvod
• Historie
• Sporty
• Myšlenka
• Přísaha
• Symboly
• Ceremoniál
 Vítězové
Fotogalerie
Odkazy
 Zdroje
Kontakt
TOPlist


OLYMPIJSKÝ CEREMONIÁL
ceremony
ceremonial

Zahajovací ceremoniál

 • Začíná příchodem hlavy státu země pořádající OH v doprovodu předsedy MOV a předsedy organizačního výboru her na stadion.
 • Zazní hymna pořádající země
 • Defilé účastníků - každá delegace je označena standartou se jménem země a vlajkou. Defilé zahajuje delegace Řecka a uzavírá je delegace hostitelské země; ostatní národy defilují v abecedním pořádku podle jazyka země, která hry pořádá.
 • Předseda MOV přednese uvítací projev a vyzve hlavu pořádajícího státu, aby pronesl zahajovací formuli.
 • Ozve se hlas trubek a za zvuků olympijské hymny je vztyčena olympijská vlajka.
 • Předání oficiální, olympijské vlajky starostovi pořadatelského města.
 • Symbolické vypuštění holubů.
 • Příchod olympijské štafety s pochodní. Poslední běžec oběhne stadión a zažehne olympijský oheň.
 • Slavnostní přísaha sportovců a rozhodčích. 
 • Závěr zahajovacího ceremoniálu je hrána hymna hostitelské země.

Závěrečný ceremoniál

 • Vlajkonoši zúčastněných delegací nastoupí spolu s nosiči standart s označením země na plochu stadiónu ve stejném pořadí a zaujmou stejná místa jako při zahájení.
 • Za nimi defiluje šest závodníků z každé delegace v osmi- nebo desetistupech bez rozdílu státní příslušnosti.
 • Zazní řecká státní hymna.
 • Na stožár stojící po pravé straně středového stožáru (užívaného pro vlajky vítězů) vystoupá řecká vlajka; pak vystoupá na středový stožár vlajka pořadatelské země a na stožár vlevo od středového vlajka země, v níž se nachází město, jež bude pořádat příští hry.
 • Zazní hymna země příštích OH.
 • Předseda MOV vystoupí na pódium a krátkým projevem, v němž poděkuje pořadatelské zemi a pozve k účasti na příštích hrách, hry ukončí.
 • Zazní fanfára.
 • Zhasne olympijský oheň.
 • Za zvuků olympijské hymny je spuštěna ze stožáru olympijská vlajka.
 • Při odnášení vlajky ze stadiónu je pozdravena pěti dělovými výstřely a pěvecké sbory zpívají na rozloučenou.

Ceremoniál předávání olympijských medailí

 • Se koná v průběhu olympijských her, pokud možno ihned po skončení soutěže a na místě, kde se soutěž konala. Medaili předává předseda MOV nebo určený člen MOV za doprovodu předsedy příslušné mezinárodní sportovní federace nebo jeho náhradníka.
 • Závodníci, kteří skončili na prvním, druhém a třetím místě, vystoupí na stupně vítězů; vítěz na nejvyšší středový stupeň, druhý na stupeň po jeho pravici a třetí na stupeň po jeho levici
 • Na středový stožár je vztyčena vlajka země vítěze, vlajky druhého a třetího závodníka na dvou stožárech vedlejších.
 • Zazní státní hymna vítěze.

Olympijský ceremoniál se stal hlavním vzorem pro podobné akty řady mezinárodních soutěží.

Zdroj:  wikipedie.cz, navajo.cz

2011© luckakonec.chytrak.cz